Việt Nam được coi là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế của Triều Tiên trong tương lai

Báo Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin về Việt Nam 3 ngày liên tiếp (노동신문, 3일 연속 베트남 알리기 나서)

Tờ báo lao động của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã đăng một bài viết giới thiệu về Bài viết thuộc 087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f Tin nước MỹViệt Nam trong ba ngày liên tiếp, và tuyên bố với người dân Triều Tiên rằng Việt Nam được coi là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế của Triều Tiên trong tương lai. (북한 노동당 기관지 노동신문이 사흘 연속 베트남을 소개하는 기사를 게재하며 주민들에게 앞으로 북한의 경제 발전 모델로 꼽히는 베트남 알리기에 나섰습니다.)

Báo Lao động hôm qua đưa tin Kim Jong-un đã có chuyến đi thăm hữu nghị chính thức ở Việt Nam bắt đầu vào ngày hôm qua, Việt Nam là đất nước đang nỗ lực tích cực để tái sinh ngành công nghiệp và có nên kinh tế sáng lạn. (노동신문은 김정은 국무위원장이 베트남 공식 친선 방문 일정을 시작한 어제, 베트남이 전망이 밝은 경제 분야인 재생 산업을 위해 적극적으로 노력하고 있다고 보도했습니다.)

Báo Lao động đã đưa tin về sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong quá khứ và khí hậu của Việt Nam trong ngày hôm qua, làm tăng sự quan tâm của người dân Bắc Triều Tiên đối với Việt Nam. (노동신문은 앞서 그제는 베트남의 경제 발전상을, 어제는 베트남의 기후를 상세히 보도하며 북한 주민들에게 베트남에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다.)

Image result for triều tiên việt nam

Báo cáo này phản ánh mối quan tâm lớn của Kim đối với Việt Nam, nơi đã duy trì một hệ thống độ.c đảng của Đảng Cộng sản và đã khép lại mối quan hệ th.ù đ.ịch lâu dài với Hoa Kỳ và đạt được những cải cách kinh tế. (이 같은 보도는 공산당 일당체제를 유지한 채 미국과 오랜 적대관계를 청산하고, 경제 개혁도 이룬 베트남에 대한 김 위원장의 큰 관심이 반영된 것으로 풀이됩니다.)

Trên thực tế, Đảng Công nhân Bắc Triều Tiên và các lãnh đạo chủ chốt Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã đến thăm Hà Nội với tư cách là tùy tùng cho chuyến thăm của chủ tịch Kim, vào ngày hôm kia, đã đến các tổ hợp công nghiệp và địa điểm Bài viết thuộc 4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5 Tin nước Mỹdu lịch đại diện của Việt Nam và đã bắt đầu nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam. (실제로 김 위원장의 수행원으로 베트남 하노이를 찾은 북한 노동당과 인민군 간부들은 그제 베트남의 대표적인 산업과 관광단지를 방문하며 베트남식 경제발전 모델 학습에 나섰습니다.)

이승윤 [risungyoon@ytn.co.kr]

Nguồn: koreanews.vn