Việt Kiều là ai ?

                            Việt kiều không phải họ keo

Mà là họ thật sự nghèo ai ơi

Chỉ kiếm đủ tiền về chơi


Bởi họ không thể xài khơi đồng tiền


Về vui nhưng dạ rất phiền


Bởi qua một tháng tiền này tiền kia.

                           Tiền điện tiền nước lia chia

Tiền con đi học tiền xe tiền đường

Có người sợ bị coi thường

Muốn cho tất cả người vương mắt nhìn

Họ khoe này nọ đẹp xinh

Khoe công việc tốt gia đình giàu sang

Mấy ai hay nổi bẻ bàng

Ở nơi đất khách chạy bàn quán ăn

Tối ngày làm việc lăn xăng

Chỉ mong mẹ đỡ nhọc nhằn sớm hôm

Việt kiều chỉ có tiếng thơm

Ai đâu biết được kiếm cơm xứ người

Cũng phải nuốt lệ gượng cười

Cũng phải làm mướn cho người ta thôi

Việt kiều trong đó có tôi

Muốn về quê lắm nhưng thôi không về

Không phải lạc lỏng cơn mê

Mà vì bèo quá sợ chê Việt Kiều

Theo Cuộc sống úc