Việt Kiều đăng ký lưu trú tại Việt Nam

Việt Kiều khi về Việt Nam và lưu trú nhiều hơn một tháng có cần phải đến các cơ quan địa phương xác nhận tình trạng lưu trú hay không?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tức Việt kiều (có thể còn hoặc không còn giữ quốc tịch Việt Nam) khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được xem như người nước ngoài và được điều chỉnh bởi pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo điều 11 nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn pháp lệnh nói trên, người nước ngoài vào Việt Nam theo lời mời của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời để đăng ký với Nhà nước về mục đích, thời hạn và địa chỉ cư trú tại Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở VN mời thì đăng ký cư trú tại Việt Nam tại đơn xin cấp thị thực. Đối với người nước ngoài được miễn thị thực thì không phải đăng ký cư trú khi làm thủ tục nhập cảnh.

Việt Kiều đăng ký tạm trú tại Việt Nam

Việt Kiều hay về nước thăm thân nhân vào các dịp lễ tết

Theo khoản 2 điều 15 nghị định 21/2001/NĐ-CP, sau khi đã nhập cảnh vào Việt Nam, không phân biệt thời hạn lưu trú, người nước ngoài phải khai báo tạm trú tại địa phương, kể cả trường hợp được miễn thị thực. Nếu nghỉ qua đêm tại khách sạn, khu nhà ở dành riêng cho người nước ngoài thì khai báo tạm trú thông qua chủ khách sạn hoặc người quản lý khu nhà ở. Trường hợp nghỉ qua đêm tại nhà riêng của công dân thì người nước ngoài phải trực tiếp hoặc thông qua chủ nhà khai báo tạm trú với công an phường, xã nơi tạm trú.

Nếu người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định, theo điểm e khoản 2 điều 20 nghị định 73/2010/NĐ-CP, có thể bị xử phạt tiền từ 500.000-2.000.000 đồng.