Người trẻ Việt Nam được phong giáo sư tại Mỹ

PGS.TS Trần Xuân Bách, 35 tuổi, giảng viên Viện Đào tạo Y tế dự phòng, Trường đại học Y Hà Nội, đã được Đại học Johns Hopkins của Mỹ bổ nhiệm vào chức danh giáo sư kiêm nhiệm.

PGS Bách từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ loại xuất sắc tại Đại học Alberta, Canada, năm 2011 và được phong học hàm PGS năm 2016 tại Việt Nam, khi mới 32 tuổi.

Trên cương vị là Phó trưởng Bộ môn Kinh tế y tế, Viện Đào tạo y tế dự phòng, các nghiên cứu của PGS Bách tập trung vào tính chi phí và hiệu quả của can thiệp y tế, các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y học, y học hành vi và sức khỏe tâm thần, phòng chống HIV/AIDS…

Tại Đại học Johns Hopkins, GS Trần Xuân Bách xây dựng các chương trình thực hành sức khỏe toàn cầu tại Việt Nam cho các bác sĩ và nghiên cứu sinh của Mỹ và VN . Trên website của Đại học Johns Hopkins, GS kiêm nhiệm Trần Xuân Bách được mô tả là người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề phát triển và y tế toàn cầu.

Ông cũng giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ của Đại học Johns Hopkins.