Kiếm tiền đã khó, giấu tiền còn khó hơn. Hãy học cách của người Nhật!

Phục sát đất với cách giấu tiền độc đáo của người Nhật, vấn đề này chắc các ông chồng muốn học hỏi lắm đây!

Kiếm được tiền đã khó, giấu tiền còn khó hơn. Nếu giấu kỹ quá lâu ngày có khi mình còn quên. Hãy xem người Nhật giấu tiền rồi học hỏi, bất cứ chỗ nào trong nhà họ cũng có thể giấu được…

Sau khi cho tiền vào một chiếc lọ, gắn keo nắp lại và đánh dấu bằng một viên sỏi đặc biệt rồi chôn xuống đất.

Dải sỏi xung quanh lọ tiền. Việc giấu tiền của bạn đã hoàn tất, bây giờ bạn có nhớ viên sỏi nào là viên đánh dấu lọ tiền của bạn không? Đừng để quên đấy nhé!

Ngay cả cuộn giấy vệ sinh cũng có thể biến thành kho báu cho bạn giấu tiền đấy!

Chiếc đầu đĩa cũng không ngoại lệ, bạn cũng có thể giấu tiền của mình ở đây. Đã giấu ở đâu bạn nên nhớ kỹ, đừng để quên nhé!